Bhajan       Shloka       Champu       Music      
Holi 2005 Report
Holi - Report
Bhajan News January 2005
Chirantana February 2005, 14th
Children's Learning - Jan-Feb 2005
Saraswati Puja
New Refresher course
An Appeal for JOGA Edu Programs
galANi ta galA kathA re sangAta

galANi ta galA kathA re sangAta, galANi ta galA kathA

gupate sinA mun tote pachArili baLi paDibAru byathA |pada|

gangAru bishada gabhIra to' hruda, gaNThidhana tora sneha,

goDa khasi kheda hebAra darada JibAra upAya kaha |1|

goLi delA mora bAhAra bhitara swara se abA shara se,

gAtra goTiJAka pUrilA pulaka shrabaNa sImA sparashe |2|

gamana-kusuma pari ethi shrama phaLa hoiba ki kALa,

goLiA na rakhi kaha chandramukhi gahaLi nathibA beLe |3|


Back